ciemna, ulubione teksty

585 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

PISDOKRACJA

Jed­na­ki mają pok­lask wśród członków elity
Pro­fesor nadzwyczaj­ny i ba­ran pospolity. 

fraszka • 3 grudnia 2017, 20:08

100% pewności...

że nig­dy nie zo­baczę...
gra­bi, które gra­biłyby inaczej. 

fraszka • 5 listopada 2017, 22:51

Koks

Gdy na siłow­ni siódmy pot leje
Mózg mu się kur­czy, bi­ceps pęcznieje. 

fraszka • 1 października 2017, 20:21

Kapusta z grochem

Ku chwa­le Mi­kołaja Reja
Po spożyciu...
Pow­stała "onomatopeja". 

fraszka • 15 września 2017, 17:14

Na dobrą zmianę

Mój sto­sunek do tej zmiany
Zwyk­le by­wa przerywany. 

fraszka • 8 września 2017, 00:06

Sztuka

Cza­sem...
Stoi pod lasem. 

fraszka • 7 września 2017, 22:32

Na skróty

Kiedy do siebie dys­tans wzmogę
Wte­dy do in­nych, mam krótszą drogę. 

fraszka • 2 września 2017, 09:47

Społecznie...

Pro pub­li­co bono
Ty...i Two­je łono. 

fraszka • 31 sierpnia 2017, 08:25

Plama

Zwyk­le od­strasza i płoszy
Choć by­wa wy­nikiem rozkoszy. 

fraszka • 30 sierpnia 2017, 22:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak